Grond te koop

Nu de fundamenten van de aanbouw zijn gelegd is ongeveer 272 m3 grond overgebleven. Deze grond is overeenkomstig wet -en regelgeving gekeurd en heeft als kwaliteitsklasse ‘’woongrond’’ meegekregen.

Het college van kerkrentmeesters biedt deze grond bij inschrijving te koop aan. Ieder die hiervoor belangstelling heeft wordt verzocht dit voor 1 maart as. kenbaar te maken aan broeder Aart Bor, bij voorkeur via mail a.bor@hervormdmeerkerk.nl.

Op verzoek zal dan de informatie over de grond, de keuring en voorwaarden voor laden en afvoeren worden toegestuurd. Na inventarisatie van de belangstelling zullen wij een datum voor inlevering van uw eventuele inschrijving bij de bouwcommissie bepalen en aan u kenbaar maken. In aanwezigheid van gegadigden zal op dezelfde datum de uitslag bekend worden gemaakt. Degene met het hoogste bod wordt eigenaar van de grond.

De opbrengst wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van ons kerkgebouw.

CvK en Bouwcommissie

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten