Woord en Melodie

Op woensdag 27 maart hopen we een mooie uitzending te kunnen presenteren in de lijdenstijd. Helpt u mee dit uur te vullen? Uw felicitatie, groet of bemoediging kunt u doorgeven tot zaterdag 23 maart. Van harte aanbevolen. Sjanie (352850), Joke (351372)

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten