Vacature pastoraal medewerker

De Hervormde Gemeente Meerkerk zoekt een pastoraal medewerker (voor minimaal 24 uur per week) die invulling geeft aan het pastoraat, de catechese, het kringwerk en zich verbonden weet met de jeugd in de gemeente. Zie hiervoor de complete vacaturetekst.

De Hervormde gemeente van Meerkerk rekent zich tot het midden van de Gereformeerde Bond, met gevoel voor traditie, maar ook voor de kerk en de mensen van vandaag. Uw sollicitatie voorzien van een C.V. en referenties verwachten wij uiterlijk 3 mei 2019 en kunt u richten aan Hervormde Gemeente Meerkerk, t.a.v. scriba R.C. Versluis, Gorinchemsestraat 60, 4231 BJ Meerkerk.
Per e-mail: scriba@hervormdmeerkerk.nl.

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten