PCOB dagtocht

Op vrijdag 14 juni gaat de Prot. Chr. Ouderen Bond (PCOB) afdeling Meerkerk e.o. op dagtocht.
Met de bus (vertrek om 09.00 uur) dit keer naar Bunnik, waar het alom geroemde Waterliniemuseum staat. De koffietafel (lunch met kroket) in “de Weistaar” te Maarsbergen. Vervolgens naar Culemborg waar het eerste weeshuis in ons land is gebouwd (omstreeks 1560) met bijzondere verhalen en anekdotes. Tenslotte een driegangen-diner in restaurant “De Betuwe Tiel”. Thuiskomst rond 20.30 uur. Reissom (inclusief) € 70,00 p.p.  PCOB-leden en óók NIET-leden worden hartelijk uitgenodigd (voor zover zij het nog niet hebben opgegeven) om mee te gaan! Opgave (vol=vol) zo spoedig mogelijk bij de secretaris, mw. Corrie de Jong, tel. 0183-351853 of 06-31553919.

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten