Woord en Melodie

Op D.V. woensdag 29 mei hopen we de laatste uitzending van dit seizoen te verzorgen. Helpt u hem vullen met een groet, bemoediging of felicitatie?

Dank aan een ieder die het afgelopen seizoen aan onze kerktelefoonluisteraars gedacht hebben. U kunt bellen t/m zaterdag 25 mei naar Sjanie (352850) of Joke (351372).

Het seizoen begint weer op 25 september. Met een vriendelijke groet van Sjanie, Jan en Joke.

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten