Gemeentedag

Op zaterdag 28 september 2019 hopen we weer een mooie gemeentedag te organiseren voor jong en oud. Noteer de datum alvast in u/jouw agenda.

Het zou leuk zijn als er veel gemeenteleden aanwezig kunnen en mogen zijn. 

Wees welkom! 

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten