Uitslag examens

Afgelopen woensdag 12 juni was het dan zover. De uitslagen van de landelijke examens. Voor heel wat jongeren kon de vlag uit. Van harte gefeliciteerd! Er is reden voor dankbaarheid wanneer alle inspanning werd bekroond. Wanneer je niet of nog niet slaagde, dan betekent dat ongetwijfeld een forse teleurstelling. Eén, die tijd nodig heeft om te verwerken. Gelukkig dat God ook wil weten van onze vragen en teleurstellingen. Voor eventueel een herexamen wensen we jullie alles toe wat nodig is, voor een hernieuwde inspanning op korte termijn.

En wanneer het dit jaar niet lukte dan wensen we jullie na een hopelijk toch goede vakantie, de moed toe om volgend jaar uitgerust een nieuwe poging te wagen. Om te ontdekken dat ook de omwegen, met God, altijd ergens toe leiden. Heel veel sterkte! Voor jullie allen geldt hoe nu verder? Voor de een zal dit duidelijk zijn, voor de ander nog onduidelijk. Probeer in alle keuzes die je moet maken (de keuze van een vervolgopleiding, het zoeken van werk enz.) de Heere te betrekken. Hij weet het beste wat goed voor jou is. Hij heeft het beste met je voor! In Spreuken 3:6 staat: ‘Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.’ Ook de paden die voor jou gevoel soms zo krom zijn.

 Graag willen we met je meeleven. Wij zijn benieuwd naar jouw examenuitslag. Wil je deze aan ons doorgeven? Graag bellen/appen naar cmijderwijk@solcon.nl – 06-44 05 32 41.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten