Zaaierberichten 2019 week 28

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 juli
  9.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
18.30 uur: ds. H.J. Donken, Wierden

Crèche
14/7  Karina Bergeijk, Aranka Rijneveld, Aletta Vink, Rosanne Roomer, Nadine ten Caat
21/7 Kristel den Hartog, Kristel den Hartog, Arninja ‘t Lam, Leah Dekker, Naomi ’t Lam

Zondagsschool
Groep 1: Sandra ’t Lam en Naomi ‘t Lam
Groep 2: Ria Brakband en Noa van Vuren
Groep 3: Antoinet Mijderwijk en Annemieke Versluis

Collecten
De eerste collecte voor de diaconie is bestemd voor PIT/Pro Rege. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkradio.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Door wijkouderling br. Jan Doeland werd een gift van € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

KERKENRAAD

Pastoraat in de vakantieperiode
In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met uw wijk-ouderling of onze scriba: broeder R. Versluis tel.nr. 0183-354525 of scriba@hervormdmeerkerk.nl.

PASTORAAT

Zieken: zie de papieren versie.

Huwelijksjubileum, 55 jaar getrouwd
Het echtpaar Kees en Janny Verkerk – Van Merkerk (Rijskade 7, 4231 AK) hopen op 15 juli de dag te gedenken dat zij elkaar het ja-woord gaven, dat is alweer 55 jaar geleden. Een dag om in dankbaarheid op terug te zien. Opnieuw mag u een huwelijksjubileum gedenken. Als trouwtekst kreeg u woorden mee uit Johannes 15 met als kerntekst vers 12: “Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” Kees en Janny van harte gefeliciteerd en een hele fijne en onvergetelijke dag toegewenst samen met al diegenen met wie u zich in liefde verbonden weet. Gods zegen en nabijheid toegewenst op uw verdere levensweg!

Huwelijksjubileum, 55 jaar getrouwd
Ook is 15 juli de trouwdag van Adriaan en Maaike Borgstijn – Bor (Meerkern 9, 4231 BG). Alweer 55 jaar geleden gaven zij elkaar, op de verjaardag van Maaike, het ja-woord. U kreeg toen in de huwelijksdienst woorden mee uit Efeze 5: 2 “Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft.” Het is de Heere die al die jaren Zijn bewarende handen over u uitgestrekt hield. Wij wensen u samen met de kinderen en kleinkinderen een vreugdevolle dag toe. Van harte feliciteren we het bruidspaar Borgstijn met dit huwelijksjubileum en wensen hen voor nu en de toekomst Gods zegen toe.

ACTIVITEITEN (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

World Servants
Op zaterdag 20 juli vertrekken Arne Stuij, Bettina Korevaar, Carine Weeda, Emiel van Zanten, Gerald Korevaar, Marit van der wel en Myrne de Leeuw voor hun reis namens World Servants naar Ecuador. Zij gaan daar bouwen aan een cacaocentrum. In de afgelopen periode hebben ze toegewerkt naar dit project en door meerdere acties geld opgehaald. De groep jongeren is dankbaar voor alle hulp en meeleven die zij de afgelopen maanden hebben gehad. Via http://www.volg.ws/EC119 is te volgen hoe het met hen gaat. Wij wensen de jongeren een goede reis toe en Gods zegen bij het werk, de gesprekken en de ontmoetingen die ze in Ecuador mogen hebben. 

Agenda
27-28-29 aug.: Vakantie-Bijbel-Week
1 sept.: Tentdienst Feestweek
28 sept.: Gemeentedag
29 sept.: Startzondag 

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan scriba@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
Komende zondag hopen twee voor ons bekende gastpredikanten voor te gaan in de eredienst. Alvast goede en gezegende diensten toegewenst.

Tot slot
Opnieuw een stukje vanwege de uitbreiding van ons kerkgebouw, of eigenlijk een aanvulling. Om eens over na te denken. Vorige week schreven we al over het vele werk dat vanwege de uitbreiding van het kerkgebouw wordt verricht. In de afgelopen periode gebeurde dat vooral achter de schermen. Vorige week is er ‘opeens’ meer te zien. En dat is direct merkbaar. Zodra er van veraf te zien is dat er een kraan bij de kerk draait, kijken we toch even snel om de hoek wat er op dat moment gebeurt. We leven op, zijn enthousiast, vertellen erover aan anderen. Ik sprak er met iemand over. Hoe werkt de Heere God? Die is ook niet zichtbaar, altijd actief ‘achter de schermen’. En hoewel het lijkt alsof er niets gebeurd, Hij is er altijd! Het maakt nieuwsgierig als Hij naar ons toe komt in Woord en sacrament. Op andere bijzondere momenten. We leven op, zijn enthousiast, vertellen erover aan anderen. Prachtig!

Vertrouwen en afhankelijkheid, daar draait het om. Overgave ook, we mogen ons leven in Zijn hand leggen. Achter de schermen in ons hart wil Hij werken. En Hij wil door ons werken naar anderen toe. Door ons wordt Hij zichtbaar! God bouwt Zijn Gemeente!
Hartelijke groet, uw en jullie kerkenraad.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten