Zaaierberichten 2019 week 37

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 september
  9.30 uur: Prop. D.A. Burggraaf, Arkel (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht

Crèche
15/9 Anke Mouthaan, Ingrid de Kruijk, Cindy Burggraaf, Marije Versluis, Annemieke de Leeuw
22/9   Marieke van Ooijen, Lieke Haag, Anke Mouthaan, Ruth Stuy, Noemi Kloek                   

Zondagsschool
Groep 1: Marjo en Annemieke de Leeuw
Groep 2: Charlotte Roomer en Elsa Blok
Groep 3: Claudia en Chantal Doeland

Collecten
De eerste collecte voor de diaconie is bestemd voor Kerk in Actie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor de IZB.

Kerk in Actie
Bouw de kerk in Syrië weer opBijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we kerk in actie en steunen we de christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee? De diaconie

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand augustus bedraagt € 677,50. Hartelijk dank!

KERKENRAAD

Censura Morum
Op zondag 22 september hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Wanneer er voor u en jou zaken zijn, die een goede viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met uw wijk-ouderling of predikant. Net als bij de vorige avondmaalsviering is er ook nu de mogelijkheid om in ‘Het Anker’ het Heilig Avondmaal te vieren.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN 
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Flyer winterwerk
Deze week ontvangt u de ‘flyer winterwerk’ bij de Zaaier. Ook wordt deze aanstaande zondag aan iedereen uitgedeeld bij de uitgangen van de kerk, na afloop van de diensten. De flyer winterwerk bevat veel activiteiten voor het komende winterseizoen. Met de flyer kunt u ook iemand uitnodigen om samen naar een activiteit te gaan. Extra exemplaren zijn op te vragen bij de scriba. Digitaal is de flyer terug te vinden op de website. Het nieuwe winterseizoen start na zondag 29 september.

Kerstconferentie HGJB
De Kerstconferentie komt er weer aan! Beleef vier onvergetelijke dagen, leer meer over God en ontmoet andere jongeren. Dus ben jij tussen de 17-26 jaar en wil jij dit meemaken? Meld je dan aan! Voor meer info en aanmelden ga naar de HGJB website.

Dagboekje GZB
Vanaf vrijdag zullen er bij de collectebonnen verkoop, lijsten in Het Anker en de kerk te liggen om een GZB dagboekje 2020 te reserveren.
Drie redenen om het dagboekje te bestellen:

  1. Elke dag biedt 2 overdenkingen, één voor volwassenen en één voor jongeren.
  2. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,00 gaat naar het zendingswerk van de GZB.
  3. Leuke extra’s: kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.
    Het dagboekje is er ook voor blinden en slechtzienden in gesproken vorm, ook voor € 12,50.
    Van harte aanbevolen, de zendingscommissie.

Woord en Melodie
Woensdag 25 september hopen we een goed gevulde Woord en Melodie te kunnen uitzenden. Helpt u mee? U kunt uw felicitatie, groet of bemoediging voor onze kerktelefoon luisteraars doorbellen tot zaterdag 21 september naar Sjanie (352850) of Joke (351372). Van harte aanbevolen.

Gemeentedag
De uitnodiging voor de gemeentedag op zaterdag 28 september vond u bij de vorige zaaier. Mocht u deze niet hebben ontvangen liggen er nog genoeg bij de in en uitgang van de kerk. Het zou leuk zijn als vele gemeenteleden zich opgeven. Wees allen welkom! 

Agenda
22 september: Avondmaalszondag
25 september: 19.30 uur: eerste uitzending Woord en Melodie
28 september: Gemeentedag
29 september: Startzondag

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
Zondag hoopt prop. D.A. Burggraaf in mijn plaats voor te gaan in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dit in verband met de bevestigingsdienst van mijn collega en vriend ds. M.J. van Oordt te Delft. Ds. Van Oordt heeft mij gevraagd deze dienst te leiden. We wensen u en jou gezegende diensten toe hier in Meerkerk. En hopen elkaar weer te ontmoeten in de diensten rondom de viering van het Heilig Avondmaal. U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten