Afscheid organist

Laat zich ’t orgel overal, bij het juichend vreugdgeschal, tot des HEREN glorie paren!”

Sinds 22 september 1954 is dhr. Leen Timmer als vaste organist verbonden aan onze gemeente voor het begeleiden van de samenzang tijdens de erediensten en bij andere bijzondere gelegenheden in de kerk. Onlangs heeft hij te kennen gegeven dat hij eind september als vaste organist wil stoppen.

Nu hij 65 jaar lang in onze gemeente meegewerkt heeft aan het begeleiden van de samenzang past natuurlijk een eervol afscheid, waarbij ook het orgel een grote rol speelt. Omdat nu vanwege de bouwwerkzaamheden de situatie in de kerk niet ideaal is hebben we afgesproken dat zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn en het orgel op de nieuwe situatie is aangepast, wij aan zijn afscheid aandacht zullen schenken met een orgelconcert in de nieuwe kerk.

Uiteraard willen we dhr. Timmer ook nu alvast heel hartelijk bedanken voor de vele jaren waarin hij als organist onze gemeente gediend heeft en we hopen dat het hem gegeven wordt dat hij nog vele jaren bij onze gemeente betrokken mag blijven.  

Met dat we afscheid nemen van dhr. Timmer, verwelkomen wij Ingrid de Kruijk en Dico Baars als nieuwe organisten. Wij wensen hen een goede samenwerking met de andere organisten Adam van Bergeijk, Gert van Ooijen, Cees Maliepaard en Hans van Es. Wij zijn dankbaar dat wij gezegend zijn met zo’n groot aantal organisten die zich in onze gemeente als vrijwilliger inzetten voor de begeleiding van de samenzang.

Namens CvK

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten