Gebedskring

Dinsdagavond 15 oktober starten we weer met de gebedskring.

Dit seizoen komen we samen in de kosterswoning en zoals u leest niet meer op de donderdag maar op de dinsdagavond. Ook de aanvangstijd is een uurtje opgeschoven. We beginnen om 20.00 uur.

We hopen om de 14 dagen bij elkaar te komen. De avond ziet er als volgt uit: we beginnen met een Bijbelstudie, daarna wordt er gebeden o.a. voor de gemeente en andere belangrijke dingen. U en jij bent van harte welkom om mee te bidden, gewoon luisteren mag ook!

Een gebedskringavond duurt ongeveer drie kwartier. Paulus schrijft in 1Timoteüs 2 vers 1: Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden [en] dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen.

De contactpersoon van de gebedskring is Hans Oskam, tel. 06-34970678.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten