Kringen week 8

Gebedskring
Dinsdag 18 februari
komt de gebedskring weer samen om 20.00 uur in de bovenzaal van de vroegere kosterswoning. Allen hartelijk welkom om met ons mee te bidden voor gemeente en samenleving!

Lidmatenkring 1
Woensdag 19 februari
is er weer lidmatenkring 1.  We behandelen hoofdstuk 7 uit ons boekje Elisa. We komen dit keer samen bij Marjolein. We beginnen om 20.00 uur.

Komen jullie weer allemaal?  Kees.

Bijbelgesprekskring
We komen deze keer samen op: LET OP!! woensdag 19 februari om 14.00 in ‘Het Anker’. En bespreken uit ons boekje over Elisa hoofdstuk 7. Allen weer hartelijk welkom!

.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten