Stille Week

Stil worden in een drukke tijd. Een volle agenda en dagelijkse bezigheden geven ons weinig ruimte om bewust na te denken over de betekenis van Pasen.

Daarom orga­niseren we in de week voor Pasen drie momenten van bezinning en rust. Met een lezing uit de Bijbel, muziek, zang, stilte en gebed. Voor en door gemeenteleden. Vorig jaar hebben verschillende gemeenteleden deze week met elkaar vormgegeven.

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar gemeenteleden die iets willen bijdragen aan de bijeenkomsten in de Stille Week. Denk hierbij aan zang, muziek, of het leiden van een avond. Opgeven kan bij Sebastiaan Smits (zie de papieren Zaaier voor de contactgegevens). Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.

We hopen op uw/ jullie bijdrage!
De Evangelisatie Commissie.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten