De kerken helpen Meerkerkers

Vanuit de 3 kerken in ons dorp is het initiatief opgestart om er voor alle mensen in het dorp te zijn en iedereen, die door het virus belemmerd wordt, bij te staan.

In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente de zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Aanmelden kan via het e-mailadres: meerkerkhelpt@gmail.com.

Helpt u/jij ook mee?

De gezamenlijke diaconieën

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten