Luisterkastjes beschikbaar

De diaconie beschikt nog over een aantal luisterkastjes van de kerktelefoon. Mocht u hier graag gebruik van willen maken, dan kunt u dit melden bij één van de diakenen of bij uw wijk-ouderling. Mocht u iemand anders kennen die hier graag gebruik van zou willen maken, dan kunt u dit natuurlijk ook bij hen melden.

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten