Zing mee met Musica Pro Deo

Wij gaan weer zingen! 

Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start vanaf dinsdag 29 september met het repeteren van het muziekstuk; het Passie- en Paas Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’.

Na een half jaar van stilte willen we ook graag zangers uitnodigen die hard aan zingen toe zijn. Samen zingen tot Gods eer!
Uiteraard houden we de corona regels in acht, daarom is opgave om als project lid mee te zingen verplicht. U kunt ook een paar keer proef meezingen, geheel vrijblijvend. Graag wel aanmelden i.v.m. de corona maatregelen.  

Voor dit stuk zoeken wij vooral mannen (tenoren en bassen), voor een goede verdeling van de stempartijen. Sopranen en alten zijn uiteraard ook welkom. 

U kunt dan samen met ons dit mooie muziekstuk instuderen, wij vragen hiervoor een financiële vergoeding. Zo maakt u de voorbereiding/instuderen tot de uitvoering volledig mee.  

Het is in eerste instantie de bedoeling dat we dit stuk in maart 2021 zonder publiek uitvoeren en online uitzenden. Als de regels veranderen hopen we het muziekstuk met publiek uit te kunnen voeren. Deo Volente.

“Tot Leven geroepen” is een Passie- Pasen oratorium, gecomponeerd door André van Vliet. 
André van Vliet is voor ons geen onbekende hij begeleidde ons jl. 8 februari tijdens ons lustrumconcert de door hem gecomponeerde prachtige muziekstuk DAVID 

De tekstschrijver Henriëtte Maaijen van het Passie- en Paas Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’ is zich gaan verdiepen en werd getroffen door een aantal gedeelten uit het Johannesevangelie. Ze schreef: “De dood en de opwekking van Lazarus zorgen voor een wending in het Evangelie. Vanaf dat moment lijkt alles in het teken van Jezus’ eigen dood te staan en is Hij bezig de discipelen voor te bereiden. Ondanks dat de Heere Jezus in hoofdstuk 14 zegt dat Hij niet lang meer met zijn discipelen kan spreken (je hoort hierin de ondertoon van iemand die stervende is en beseft dat Hij niet lang meer te leven heeft…), staat er in de hoofdstukken 15, 16  en 17 nog ontzettend veel geschreven van wat Hij in die laatste dagen, vlak voor zijn gevangenneming, gesproken heeft en wat heel veelzeggend is voor ons!” Deze woorden van de Heere Jezus zijn de aanzet geweest tot het schrijven van dit Oratorium. 

Henriëtte: “Juist omdat Hij met doornen gekroond is, de gevolgen van de zonde voor ons gedragen heeft, is Zijn grootheid zichtbaar en mag er ook iets van Zijn grootheid ontkiemen in ons hart, in ons bestaan. Dat zijn de vruchten waar in Joh. 15 over gesproken wordt. Als wij in Hem blijven, en Hij in ons, zullen we vruchten dragen, die zullen groeien dwars tegen alle doornstruiken en distels in. Zo wordt Gods grootheid zichtbaar in ons.” 

Voor opgave om mee te zingen en meer informatie email naar:  musicaprodeo@outlook.com

Regiokoor Musica Pro Deo  www.musicaprodeo.nl

U bent van harte welkom. 

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten