GZB Dagboekje

Het GZB dagboekje 2021 EEN HANDVOL KOREN is weer te koop voor € 12,50 via de zendingscommissie.

Wilt u deze bestellen dan graag vóór 1 november via 06-13267882 Thea Rietveld of zending@hervormdmeerkerk.nl .

Er liggen intekenlijsten in de kerk, het Anker en bij de collectebonnen verkoop.

Ophalen tijdens de collectebonnen verkoop op 4 en 11 december.

NB: Maar liefst € 8,- van de prijs komt ten goede aan het werk van de GZB en willen we de bestemming Bosnië, fam. Lichtendonk, meegeven.