Zaaierberichten 2021 week 2

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag  17 januari
  9.30 uur: ds. J. Vis, Meerkerk
18.30 uur: ds. A.J. Post, ‘t Harde

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte (CvK) is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor de bijstand in het plaatselijke pastoraat.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
In de maand december is er via de bank € 2.439,50 ontvangen. Via digitaal (Givt) en tijdens de kerkdiensten: op 6/12 Onderhoud Gebouwen € 240,75, op 12/12 en op 27/12 voor het Plaatselijk Kerkenwerk € 501,25, op 20/12 voor de Kerkradio € 268,55 en  via de wekelijkse collecten € 1.383,90. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Verantwoording Diaconie
In de maand december is via de bank voor de diaconie en de bestemmingscollecten € 2.871,50 ontvangen. Digitaal (Givt) en tijdens de kerkdiensten waren de opbrengsten als volgt: op 13/12 voor de voedselbank € 349,05, op 20/12 voor het Plaatselijk Jeugdwerk € 261,90, op 25/12 voor het  Leger des Heils € € 908,25 en op 31/12 voor het Leerstoelfonds Ger. Bond € 151,25. De wekelijkse opbrengsten bedroegen € 486,85. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.
Kerstcollecte Leger des Heils
De totale opbrengst  bedraagt € 1.816,25, door de diaconie is dit afgerond op € 2.000,00. De opbrengst voor Open Doors tijdens de kerstmiddag heeft € 540,00 opgebracht. Hartelijk dank voor uw diaconale gave.

PASTORAAT

Zieken
Gemeente, u weet van de zieken in onze gemeente. Bid voor elkaar en voor alle andere zieken die te maken hebben met de gevolgen van de Covid-19 besmetting.  Wij denken ook aan en bidden voor gemeenteleden die verblijven in zorg- en verpleegcentra waarin nu, gezien de omstandigheden, beperkingen zijn. 
We maken allemaal, ieder in zijn of haar omstandigheden, bijzondere tijden mee. Belangrijk is dat we ons vertrouwen kunnen en mogen blijven stellen op de Heere Jezus.  Psalm 56 vers 5 (berijmd) geeft hierbij een bemoediging.

Jeugd
Wij denken ook aan onze jeugd. Ja, jongens en meiden van de basisschool, jullie krijgen nu les van jullie vader en/of moeder,  misschien ook wel van opa of oma. Dit vraagt allemaal om extra aandacht en inzet van iedereen die hierbij betrokken is. Kinderen, ouders en grootouders: sterkte hierbij!
Voor de jongeren in het vervolgonderwijs en nu veelal  achter de computer op hun zolderkamer, geldt hetzelfde; het is allemaal anders dan jullie gewend waren. Het valt niet mee om op afstand jullie lessen te volgen en je klasgenoten/vrienden bijna niet te kunnen ontmoeten. Ook jullie veel sterkte gewenst om door deze periode, die echt wel weer voorbij gaat, heen te komen. Als jullie eenzaam zijn en/of hulp nodig hebben, kunnen jullie altijd terecht bij onze jeugdouderling Pieter Kloek, tel. 06-51940944

ACTIVITEITEN (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles D.V.

Lidmatenkring 1
hoopt woensdag 20 januari weer (digitaal) bijeen te komen. We behandelen hoofdstuk 5 uit ons boekje (Johannes 9). We starten om 20.30 uur. Heb je nog niet meegedaan en wil je ook meedoen, neem even contact op met matsmk@hotmail.com

Woord en Melodie
D.V. woensdag 27 januari hopen we weer een uitzending te verzorgen van het muziekprogramma Woord en Melodie. Kent u iemand die u wilt feliciteren, bemoedigen of verrassen met een mooi lied? Dit kunt u doorgeven tot zaterdag 23 januari aan Sjanie (35285) of Joke (351372) of jabassa@gmail.com

Kwis
Heeft u / hebben jullie erg in de kwis die, vanavond 15 januari, georganiseerd wordt?  In de loop van vrijdag kunnen jullie een link op de website van Hervormd Meerkerk vinden. Door op deze link te klikken kunnen jullie mee doen met deze kwis. Om 19.00 uur begint de kwis voor onze jongeren (Inschattingsleeftijd gr 5-onderbouw VO) en deze duurt tot 20.15 uur.  Vanaf 20.15 uur tot 22.00 uur is er een kwis beschikbaar voor alle andere gemeenteleden. Misschien is het een idee om, uiteraard binnen de coronaregels, een enkel gemeentelid uit te nodigen om samen met u / jullie te kwissen. Heel veel plezier gewenst met elkaar! Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Janine Kortlever: jmkortlever@gmail.com / 06-55721125

DIVERSEN

Adré en Marja Lichtendonk
Op D.V. zondag 24 januari hopen Adré en Marja een bezoek te brengen aan Meerkerk. Gezien de huidige omstandigheden zullen we deze ontmoeting digitaal moeten invullen. Daarom zullen we voor en na de morgendienst een live-uitzending doen waarbij u Adré en Marja kunt ontmoeten. U kunt vooraf uw vragen indienen en/of een groet overbrengen aan Adré en Marja die we tijdens de uitzending zullen beantwoorden en overbrengen. Stuur uw vraag of bemoediging naar zending@hervormdmeerkerk.nl of lever een kaartje in op Prins Bernhardstraat 13. We willen starten met de uitzending om 9.00 uur. We zien uit naar uw belangstelling en hopen zo een warme ontvangst te kunnen realiseren.  
Een hartelijke groet van de Zendingscommissie

Bericht HVD
In de wijk Gorinchemsestraat vertrekt, wegens hun verhuizing naar Schoonrewoerd, Corine Bruynes. We bedanken haar voor alle jaren dat zij zich heeft ingezet voor onze gemeente. We verwelkomen Diane Treuren en Aranka Rijneveld die deze wijk gaan overnemen. Al met al zijn nu alle wijken voorzien. Hartelijk dank!

Dankbetuiging
In de afgelopen weken hebben wij vele meelevende reacties ontvangen vanwege het overlijden van onze (schoon)moeder en oma op 15 december jl. Dit heeft ons buitengewoon goed gedaan. Daarnaast ontvingen wij meerdere kerst- en nieuwjaarsgroeten. Wij zeggen u en jou daarvoor hartelijk dank. Daaruit spreekt een stuk verbondenheid. Wij wensen u en jou van harte Gods zegen toe in het nieuw begonnen jaar 2021! 

Een hartelijke groet van Willem en Aartje Meerkerk

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan r.van.wijngaarden@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
Zoals het er nu naar uitziet zal de overheid de lockdown met minimaal 3 weken verlengen. Dat betekent dat we onze wekelijkse kerkdiensten op dezelfde wijze zullen blijven invullen als in de afgelopen weken. We mogen dankbaar zijn voor de digitale mogelijkheden waarover onze kerk beschikt. U maakt hiervan goed gebruik. In de maand december woonden gemiddeld 431 mensen de morgendiensten bij. Fijn dat we met elkaar ook op deze manier onze God willen dienen en met Hem in contact willen komen en blijven. Gods zegen gewenst in alles voor u en voor ieder die u dierbaar is.

TENSLOTTE

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens
Is zeker met ons elke nieuwe dag.  (Weerklank 350:7)

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Namens de kerkenraad, Rien van Wijngaarden