40-dagentijd

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor Christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. Deze periode begint op 17 februari en duurt tm 3 april (stille zaterdag). Op 4 en 5 april is het Pasen.

Er zijn verschillende middelen die aangeboden worden om ons hierbij te ondersteunen.
Hierbij een aantal suggesties van websites waar u gebruik van zou kunnen maken.

Wij wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest,

groet namens de evangelisatie commissie