Afscheid Leen Timmer als organist

Onze oud-organist Leen Timmer heeft enige tijd geleden na 65 (!) jaar trouwe dienst besloten te stoppen met de begeleiding van de erediensten. Op dat moment zaten we als gemeente vol in de verbouwingswerkzaamheden van ons kerkgebouw. Met Leen hebben we afgesproken op een passende wijze afscheid te nemen zodra de bouwwerkzaamheden van de kerk en de onderhoudswerkzaamheden aan het orgel afgerond zijn. Toen dit moment een jaar geleden aanbrak, moesten we door coronavoorschriften helaas opnieuw het officiële afscheid uitstellen.

Nu is het dan zover, met Leen hebben wij naar dit moment toegeleefd. Op 23 september is er in ons kerkgebouw een afscheidsavond georganiseerd. De opening is om 20.00 uur en het kerkgebouw is geopend vanaf 19.30 uur. De muzikale begeleiding van de avond wordt verzorgd door organist en musicus Gerben Mourik. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn dan dient u zich op te geven bij broeder Evert Krouwel via email: e.krouwel@hervormdmeerkerk.nl. Aanmelden via de website kan niet voor deze afscheidsavond. Uiteraard gelden voor deze bijeenkomst dezelfde Corona voorschriften als tijdens onze erediensten. (CvK)