Zaaierberichten 2021 week 41 en 42

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 oktober 2021
9.30 uur: Ds. M.J. van Oordt (Delft)
18.30 uur: Dhr. W. Meerkerk (Sliedrecht)

Zondag 24 oktober 2021
9.30 uur: Ds. J. Vis (Meerkerk)
18.30 uur: Ds. E. van der Poel

Crèche
Ook komende zondagen is er weer gelegenheid voor ouders die de morgendiensten bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de benedenzaal van Het Anker. Zondag 17 oktober zijn Jantine Baars, Deliana en Rhodé Versluis en Floortje van der Poel aan de beurt voor de oppas, op zondag 24 oktober zijn dat Anke Mouthaan, Mirella de Jong, Abby ’t Lam en Remco den Hartog.

Zondagsschool
Zondag 17 oktober is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 3. En zondag 24 oktober is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
Zondag 17 oktober zijn er 3 collectes. De eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is voor het werk van het Werelddiaconaat, ook de uitgangscollecte is hiervoor bestemd. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. Ook zondag 24 oktober zijn er 3 collectes, de eerste collecte is bestemd voor het werk van de diaconie, de tweede is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). En de uitgangscollecte is bestemd voor de zondagsschool.

Collecte Werelddiaconaat
Op zondag 17 oktober is er de landelijke collecte van Project 10 27 voor het werelddiaconaat. Deze keer is de opbrengst bestemd voor hulp in arme wijken in Peru. Rimac en Villa Maria zijn arme wijken van de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, slechte voorzieningen en gebrek aan (goed) voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals Nueva Esperanza (nieuwe hoop). Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding én ze horen het Evangelie. Van harte aanbevolen. De diaconie

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Via de HVD Jannie Hakkesteegt en Anke den Otter ontvingen we € 10,00 voor Het Anker en via Corry den Otter € 10,00 voor de kerk. Via D.G. van Vuren € 10,00 voor de kerk en € 20,00 voor de diaconie, bestemd voor st. de Hoop. Via W. Meerkerk is er € 15,00 ontvangen voor het Orgelfonds. En betreffende het verjaringsfonds is er in de maand september € 610,77 opgehaald. Dank voor uw bijdrage!

PASTORAAT

Zieken
Afgelopen zondag werd er in de morgendienst voorbede gedaan voor Teunie Stigter in verband met de uitslag die ze deze week zou krijgen. Daarop waren geen nieuwe verdachte plekken zichtbaar, waardoor het reeds ingezette behandeltraject haar vervolg gaat krijgen. We wensen Teunie en haar gezin Gods nabijheid toe in deze weg. Ook andere gemeenteleden ondergaan medische trajecten. We noemen hen niet steeds bij name, maar ook voor u en voor jou bidden we om Gods nabijheid als de weg gaat door donkere en voor ons onzekere tijden.

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles conform Jacobus

Catechese
Omdat er komende week herfstvakantie is, is er geen catechese op maandag 18 en dinsdag 19 oktober. We hopen jullie die week erop weer te zien.

Jongerenweekend
Vanaf vrijdag 15 oktober tot en met maandag 18 oktober is een groep jongeren op weekend in Ter Aar. We wensen jullie van harte een goed weekend met elkaar toe. Het thema is ‘Connected’. Dat is wat velen de laatste tijd enorm gemist hebben en we hopen dan ook dat jullie verbonden aan elkaar een goed weekend hebben waarin ook de verbinding met God is. Hij wil altijd weer ‘in contact blijven’ of ‘in contact komen’.

Bijbelkring voor ouderen
Inmiddels zijn er al een aantal gemeenteleden die hebben aangegeven om graag mee te doen met een Bijbelkring voor ouderen. Fijn dat er een groep mensen is die met elkaar zich willen verdiepen in Gods Woord. In de komende Zaaier hoop ik een planning te geven wanneer we bij elkaar komen.

Ouderenmiddag
We zijn blij dat we na lange tijd u als ouderen van de gemeente op 26 oktober weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Op deze 26e oktober hoopt Lily Knol voor ons een middag zandschilderen te verzorgen. Het onderwerp gaat over Jona / genade. We hopen u te ontmoeten in het Anker. De inloop is om 14.00 uur. De presentatie begint om 14.30 uur. Het HVD bestuur

Woord en Melodie
Op D.V. 27 oktober, de laatste woensdag van de maand, hopen wij weer een uitzending voor onze kerktelefoonluisteraars te verzorgen. Uw felicitatie, groet of bemoediging kunt u doorgeven t/m zaterdag 23 oktober aan Sjanie (352850) of Joke ( 351372 of jabassa@gmail.com). Van harte aanbevolen!

SAAM
Werkgroep SAAM gaat weer van start! SAAM staat voor Samen Aandacht Aan Mensen en organiseert iedere maand een maaltijd. De voorbereidingen voor nieuwe maaltijden en ontmoetingen zijn begonnen, we hopen u en jou in het komende seizoen te ontmoeten op 12 november, 17 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei. Aanmelden is fijn, dit kan via 06-24627231 (na 18 uur). We houden ons aan de landelijke maatregelen waarbij een Corona pas verplicht is. De flyer met bovenstaande informatie valt binnenkort bij u in de brievenbus.

Vakantie
In de herfstvakantie heb ik een weekje verlof. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling en ook onze pastoraal medewerker Willem Meerkerk is beschikbaar.

Agenda
Dinsdag 26/10 vanaf 14.00 uur ~ ouderenmiddag
Woensdag 27/10 om 19.30 uur ~ uitzending Woord en Melodie

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag (25/10) voor 12.00 uur aan
zaaier@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
Zondagavond 24 oktober vervolgen we onze tocht met Jakob. We lezen Genesis 28 over de droom van Jakob bij Bethel. In de MeerKERK-app zal ik als ik zover ben weer wat voorbereidende denkstof met u en jullie delen.

Tenslotte
Bij het verschijnen van deze Zaaier is de stemmingsavond voor nieuwe ambtsdragers geweest. Laten we alle mensen die op het dubbeltal stonden niet vergeten in ons gebed. Zondagmorgen ben ik te gast bij de dienst die in Ter Aar gehouden wordt waar Hans Mouthaan de dienst leidt.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen, E. van der Poel