Summerschool

In de zomermaanden zal het Anker dienst doen als ‘Summerschool’. Waar we als gemeente in de wintermaanden vaak met een vaste groep samenkomen, gebruiken we de zomermaanden voor wat andere soorten ‘cursussen’ om elkaar in verschillende samenstelling rond een thema te ontmoeten. In de flyer ziet u het aanbod voor de komende periode.

Mogelijk dat we eind augustus of in september nog een paar korte cursussen doen. Als er gemeenteleden zijn die een idee hebben (denk aan een muzikale avond, een cursus schilderen van Bijbelse tafrelen, liturgisch bloemschikken, het bespreken van een boek of wat dan ook), laat het me weten. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en samen groeien en verdiepen in  het geloof.

 We hopen op enthousiaste reacties!

 Vriendelijke groet mede ook namens de andere organisatoren,
ds E. van der Poel