Gemeenteavond

Op woensdag 8 februari is er in het Anker om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) een gemeenteavond waarin we het concept beleidsplan presenteren.

De afgelopen maanden hebben we als kerkenraad gesproken over onze roeping als christelijke gemeente om Christus’ getuigen te zijn. Wat betekent dat in deze tijd en voor welke vragen staan we de komende jaren? We willen u en jou graag meenemen in het proces dat we doorlopen hebben en met de gemeente de aandachtspunten uit het beleidsplan voor de komende jaren delen.

We hopen op een goede opkomst en wie zich voor wil bereiden op de avond kan alvast de laatste verzen van het Mattheüs evangelie lezen en nadenken over de volgende vraag. Hoe kunnen wij ook in de periode 2023 – 2026 gehoor geven aan deze roeping om Gods evangelie te verkondigen?