Gebedsgroep

In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren is er iedere avond gebeden in de kerk of tijdens een gebedswandeling. Het initiatief hiervoor is genomen door een spontaan ontstane gebedsgroep.

Na deze week is er nagedacht over de manier waarop we biddend aanwezig willen zijn in de kerk. We beginnen met één keer per maand bidden in de kerk. We bidden o.a. voor de wereld, ons land, ons dorp, de gemeente en er is ruimte voor persoonlijk gebed.

In een veilige, laagdrempelige setting hopen we samen te komen voor gebed. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen meebidden en/of luisteren.

De gebedsmomenten vinden plaats op de volgende dinsdagavonden: 24 oktober, 21 november en 19 december in het kerkgebouw van de Hervormde kerk Meerkerk, van 19.00-19.45 uur.