Lidmatenkring en Bijbelkring ouderen

Lidmatenkring
Lidmatenkring 3 hoopt op donderdag 30 november bij elkaar te komen in het Anker. Deze avond is hoofdstuk 4 aan de beurt. ‘Vrijspraak’ n.a.v. Johannes 8 de verzen 1-11. Een goede voorbereiding gewenst. Thomas Bassa

Bijbelkring ouderen
De eerder genoemde datum van 7 december komt helaas te vervallen.