Voedselvoorziening Voedselbank

De laatste jaren heeft Hans Oskam op het volkstuinencomplex “de Kermis” een stuk grond beheerd welke gebruikt werd voor de teelt van groenten etc.. Dit alles was bestemd voor de voedselbank die het aanbod heel goed kan gebruiken. Hans heeft onlangs te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Als Diaconie zouden wij het erg jammer vinden als dit hiermee zou eindigen.

Daarom de oproep aan u als gemeente of er iemand interesse heeft om deze taak met liefde voort te willen zetten ten dienste van de voorziening in de levensbehoeften van onze medemens. Namens het college van diakenen en de Voedselbank willen wij Hans hier dan ook heel hartelijk voor danken en zien wij uit naar een geïnteresseerde vervanger.

Meer informatie hierover is te verkrijgen via Sjon de Leeuw onder telefoonnummer 06 – 534 272 35.