Zaaierberichten 2024 week 20 en 21

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 19 mei
09.30 uur: ds. E. van der Poel
18.30 uur: ds. Jac. Jongejan, Ottoland

Zondag 26 mei
09.30 uur: ds. E. van der Poel, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. H. Markus, Leerdam

Crèche
Komende zondagen is er weer gelegenheid voor ouders die de morgendienst bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de grote zaal van Het Anker. Aletta Vink, Annelieke Baars, Casper Fijnekam, Elise Matsinger en Guido de Gans zijn zondag 19 mei aanwezig om op de kleinsten te passen. Linda Vink, Ellen Baars, Floortje van der Poel, Rhodé Versluis en Anna van Wijk zijn zondagmorgen 26 mei aan de beurt en zondag 2 juni zijn dat Ingrid de Kruijk, Kirsten Manschot, Lenna den Hartog, Janne van Leeuwen en Mats de Gans.

Zondagsschool
Zondag 19 mei is er GEEN zondagsschool, maar zondag 26 mei is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 3. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
Zondag 19 mei is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte voor het werk in de eigen gemeente (CvK) en de uitgangscollecte is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. Zondag 26 mei is de eerste collecte bestemd voor Open Doors, de tweede voor het werk in de eigen gemeente (CvK) en de uitgangscollecte voor de bloemengroet.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Ontvangen bij bezoek door de HVD-dames Anja Benschop en Marieke Hakkesteegt € 10 en via Tine van Toor € 50 beide ter vrije besteding. Hartelijk dank voor deze giften.

PASTORAAT

In het omzien naar elkaar en samen opzien naar God komen er mooie contacten tot stand in de verschillende wijken. We zijn als christenen aan elkaar gegeven als lichaam van Jezus op aarde. We denken aan een ieder die in eenzaamheid zijn of haar weg door het leven moet gaan. Paulus schrijft deze woorden ‘Bemoedig (troost) elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet’. Dat deze woorden ook ons in het pastoraat bemoedigen en aansporen om voor elkaar tot een hand en een voet te zijn.

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles conform Jacobus

Zendingscommissie
Speciaal voor Pinksteren lanceert de GZB het lied ‘Here I am, Lord.´ Wie zal ik zenden? Die vraag stelde God ooit aan Jesaja. Met dit lied wil de GZB het verlangen voor zending aanwakkeren. Het gebed is nodig om steeds weer mensen te doen opstaan om zich te laten (uit)zenden. Een link van het lied zal gedeeld worden op de website en kerkapp. Een voorbeeld van iemand die is aangesproken door de zending is Iljo de Keijzer, nu werkzaam op de Filipijnen namens de GZB. Een link van het interview en filmpje uit 2023 delen we dan ook via de website en kerkapp. Heeft u niet de beschikking over de digitale middelen, vraag het iemand uit de gemeente. Maar bidden kan natuurlijk altijd! We vragen uw gebed dan ook, namens Iljo, voor het volgende

  • Gezondheid en veiligheid in het reizen
  • Voor de ontwikkeling van Filipijns materiaal voor de preektrainingen
  • Bijeenkomst in Thailand met de andere Azië preekbewegingcoördinatoren van Langham
  • Voorbereiding voor de graduation ceremony voor haar doctorale training

Nacht van Gebed in Meerkerk
Bid 31 mei op 1 juni mee voor vervolgde christenen. “Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” – Anne van der Bijl. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in de Hervormde Kerk te Meerkerk. De Nacht begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, India, Nepal en Vietnam. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Neem voor vragen contact op met Petra de Leeuw, 0624696404 of deleeuw.petra@gmail.com

Boelmarkt
Voor zaterdag 25 mei staat ’s morgens de ophaalronde op onze agenda, zorgt u ervoor dat e.e.a. klaarstaat, zie voor meer informatie de flyer en website/kerkapp. Ook willen we aan u vragen of u iets lekkers wilt bakken voor bij de koffiekraam, dit graag op de dag zelf (1 juni) inleveren voor 10.00 uur. Opgeven voor de sponsoractie kan nog tot 30 mei via boelmarkt@hervormdmeerkerk.nl

Woord en Melodie
Woensdag 29 mei zal D.V. de laatste uitzending zijn van dit seizoen. Iedere maand weer werden we verrast door de verzoeken en ook de bijzondere verhalen die erbij hoorden. Dank u wel namens de luisteraars. Het doet goed te weten dat er aan je gedacht wordt. Bij een verjaardag of jubileum, maar ook bij moeite en verdriet. Of gewoon als verrassing. Helpt u ook dit keer er weer een mooie uitzending van te maken? Uw verzoek doorgeven kan t/m zaterdag 25 mei aan Sjanie (352850) of Joke (351372 of jabassa@gmail.com)

Agenda
Zaterdag 25/5 ~ Ophaalronde Boelmarkt
Woensdag 29/5 om 19.30 uur ~ uitzending Woord en Melodie
Vrijdag 31/5 van 21.00 tot 01.00 uur ~ Nacht van gebed

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag 27 mei voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl

Bij de diensten
Zondag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de verademing. In alle dingen waarover we ons hart soms vasthouden, staan we er zondag bij stil dat we opgelucht adem kunnen halen. De Heilige Geest is uitgestort en het evangelie is over het rond van de aarde gegaan. Zoals zaadjes meegenomen worden op de wind en op andere plaatsen neerdalen, zo is het evangelie van Gods genade en redding ook lang geleden op Meerkerk gekomen en heeft hier geworteld. Genoeg reden om God te danken en met elkaar feest te vieren in de hoop en verwachting dat de Heilige Geest ook ons nu nog aanblaast en vernieuwt. Van harte welkom in de diensten met Pinksteren.

In de morgendienst van 26 mei zal er naast het hoorbaar evangelie Gods trouw ook zichtbaar worden in de bediening van de heilige doop.

Tot slot
Een hartelijke groet aan u en jullie allen vanuit de pastorie aan de Marijkeweg.
E. van der Poel