Discover

Ontmoeten – Verdiepen – Zoeken – Aanbidding – Gods Woord

Wat: Onze insteek is de leefwereld van nu. Wat houdt ons bezig? Welke thema’s spelen? Voor en door jongeren pakken we deze thema’s aan.
Voor wie: Ben je jong of jong van geest: Welkom!
Waar: In Het Anker
Wanneer: Houd onze Facebookpagina in de gaten.

Teamleden

Wil je meer weten over Discover? Neem contact op met het team via discover@hervormdmeerkerk.nl.