Gemeente

“Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld”

Mat. 28:20

Zending

Zendingscommissie Wij vinden het belangrijk dat iedereen in vrijheid moet kunnen geloven. Daarom zetten wij ons in voor vervolgde christenen wereldwijd. Wil jij je ook inzetten voor een christelijk geloof voor iedereen? Neem dan contact op met ons via...

Lees meer
OVO

OVO

Bijbelstudie, ontmoeting en samenzang in Het AnkerDonderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur (vanaf 9.45 staat de koffie klaar en er is kinderoppas aanwezig). Op 24 september / 15 oktober / 5 en 26 november / 17 december (Kerstviering) / 14 januari / 4 februari / 4 ...

Lees meer

Diaconie

Diaconaat..."Eén die dient'' Diaconaat komt van het Griekse woord "diakoneo", dat letterlijk "dienen", of "aan tafel dienen" betekent. Diakonia is dienst aan de ander en een diakonos is een dienaar. Van dit woord is het woord diaken afgeleid. De oorsprong van het...

Lees meer
Boelmarkt

Boelmarkt

0nmiddels een bekend gegeven in Meerkerk en omstreken: de Boelmarkt. Meubels, serviesgoed, elektrische apparaten, fietsen, kleding, boeken, aardewerk, speelgoed, campingartikelen, witgoed.. je vindt het er allemaal. Ook is er een talentenveiling, opbod en wordt er...

Lees meer
Discover

Discover

Ontmoeten – Verdiepen – Zoeken – Aanbidding – Gods Woord Wat: Onze insteek is de leefwereld van nu. Wat houdt ons bezig? Welke thema’s spelen? Voor en door jongeren pakken we deze thema’s aan. Voor wie: Ben je jong of jong van geest: Welkom! Waar: In Het Anker...

Lees meer
Evangelisatie

Evangelisatie

''Is er meer? Wellicht heb jij je het wel eens afgevraagd. Is er meer? Bestaat er een God? En zo ja, wie was Jezus dan? Alleen een wijs persoon of echt de zoon van God? Ontdek meer over God en over onze activiteiten waar je deel van uit kunt maken. Activiteiten We...

Lees meer
Hervormde Vrouwendienst

Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde vrouwendienst (HVD) is er voor ieder gemeentelid in voor- en tegenspoed. Zo organiseert de HVD 65+ middagen, komt ze op bezoek bij bijvoorbeeld een geboorte en organiseert ze de jaarlijkse Kerst- en Paasmiddagen voor gemeenteleden. Hieronder staan nog...

Lees meer
Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente heeft een uitgebreid takenpakket. Zij zorgen voor onze kerkdiensten, het beleid van onze gemeente en onderhouden het contact met andere geloofsgemeenschappen, regionaal en landelijk. Voor iedere wijk in Meerkerk is er een wijkouderling....

Lees meer
Kringen

Kringen

Kom je wekelijks in de kerk, maar wil je meer verdieping in je geloof? Ontdek dan onze lidmatenkringen. Ieder gemeentelid is van harte welkom om deel te nemen aan een lidmatenkring om zo samen met broeders en zusters je te verdiepen in Gods woord. Je komt samen met...

Lees meer
Over de kerk

Over de kerk

De Kerk, een historisch en eigentijds gebouw met oog op de toekomst Een van de meest markante bouwwerken in Meerkerk is ongetwijfeld de Hervormde Kerk. Het gebouw torent fier boven de omringende bebouwing uit. De oorspronkelijke kerk, vermoedelijk uit de 15e eeuw,...

Lees meer
Ouderenmiddag

Ouderenmiddag

Ook het komende winterseizoen organiseren we middagen voor de ouderen binnen onze gemeente. Samen met gemeenteleden luisteren naar een korte meditatie en zingen we liederen tot eer van Zijn naam. Een gezellig samenzijn waarin ons geloof en ontmoeting centraal...

Lees meer
Woord & Melodie

Woord & Melodie

‘Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De data voor...

Lees meer