Gemeente

“Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld”

Mat. 28:20

Boelmarkt

Inmiddels een bekend gegeven in Meerkerk en omstreken: de Boelmarkt. Op zaterdag 25 mei 2019 (blok deze alvast in je agenda) organiseert onze gemeente de Boelmarkt. Meubels, serviesgoed, elektrische apparaten, fietsen, kleding, boeken, aardewerk, speelgoed,...

Lees meer

Discover

Ontmoeten – Verdiepen – Zoeken – Aanbidding – Gods Woord Wat: Onze insteek is de leefwereld van nu. Wat houdt ons bezig? Welke thema’s spelen? Voor en door jongeren pakken we deze thema’s aan. Voor wie: Ben je jong of jong van geest: Welkom! Waar: In Het Anker...

Lees meer

Evangelisatie

Is er meer? Wellicht heb jij je het wel eens afgevraagd. Is er meer? Bestaat er een God? En zo ja, wie was Jezus dan? Alleen een wijs persoon of echt de zoon van God? Ontdek meer over God en over onze activiteiten waar je deel van uit kunt maken. Activiteiten We delen...

Lees meer

Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde vrouwendienst (HVD) is er voor ieder gemeentelid in voor- en tegenspoed. Zo organiseert de HVD 65+ middagen, komt ze op bezoek op bij bijvoorbeeld een geboorte en organiseert ze de jaarlijkse Kerst- en Paasmiddagen voor gemeenteleden. Hieronder staan nog...

Lees meer

Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente heeft een uitgebreid takenpakket. Zij zorgen voor onze kerkdiensten, het beleid van onze gemeente en onderhouden het contact met andere geloofsgemeenschappen, regionaal en landelijk. Voor iedere wijk in Meerkerk is er een wijkouderling....

Lees meer

Kringen

Kom je wekelijks in de kerk, maar wil je meer verdieping in je geloof? Ontdek dan onze lidmatenkringen. Ieder gemeentelid is van harte welkom om deel te nemen aan een lidmatenkring om zo samen met broeders en zusters je te verdiepen in Gods woord. Je komt samen met...

Lees meer

Over de kerk

Als je wel eens in Meerkerk bent geweest, kun je er eigenlijk niet om heen: de Hervormde Kerk. De kerk is een markant gebouw midden in het dorp, met zijn spitse toren en grote kerkramen in Gotische stijl. Maar heb je hem ook wel eens van binnen gezien? Nee? Kom dan...

Lees meer

Ouderenmiddag

Ook het komende winterseizoen organiseren we middagen voor de ouderen binnen onze gemeente. Samen met gemeenteleden luisteren naar een korte meditatie van Dominee Mijderwijk en zingen we liederen tot eer van Zijn naam. Een gezellig samenzijn waarin ons geloof en...

Lees meer

Woord & Melodie

‘Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle uitzendingen beginnen om 19.30 uur. Het is fijn...

Lees meer

Hervormd Meerkerk

Ankerstraat 1
4231 AA Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten