Privacy- en Cookieverklaring

Nederlands Hervormde Kerk te Meerkerk verder te noemen “Hervormd Meerkerk”

1 mei 2018

Bij het gebruik van de diensten en website van Hervormd Meerkerk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hervormd Meerkerk achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij de volgende kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailingen;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

 • Gebruikergegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het technisch mogelijk maken van onze diensten, waaronder begrepen het testen van nieuwe en bestaande software-applicaties;
 • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons;
 • Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de uitbreiding en versteviging van het christelijk geloo
 • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming.

Registratiesysteem
Om volledig gebruik te maken van onze diensten, vragen wij u om zich te registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen e-mailadres en de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals uw naam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer nieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede om frauduleus gebruik van onze diensten te bestrijden.

Inloggegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. Wij raden u ten zeerste af uw inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval van uit dat wanneer er wordt aangemeld met uw inloggegevens, dit door uzelf of met uw goedvinden is geschied. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op uw account worden verricht. Wanneer u vermoedt dat uw inloggegevens bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die nodig zijn om de nieuwsbrief te versturen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening en onze medewerkers werken volgens strikte richtlijnen als het gaat om de bescherming van uw privacy.

Bewaartermijnen
Hervormd Meerkerk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken. Zodra u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten, zorgen wij ervoor dat uw gegevens binnen een maand na kennisgeving niet langer bewaard zullen worden, tenzij op ons een wettelijk recht rust om (bepaalde) gegevens te bewaren.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze (web)applicaties kan beperken.

Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze (web)applicatie u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke onderdelen van de (web)applicatie u precies gebruikt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende diensten te tonen en onze diensten te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Google
Via onze (web)applicaties worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-en AdWords diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de (web)applicaties gebruiken en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te monitoren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zij maskeren uw IP-adres. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Wijzigingen privacy-cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Heeft u privacy gerelateerde vragen, verzoeken of opmerkingen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

Contactgegevens
Hervormde Gemeente Meerkerk
T.a.v. de Scriba van hervormd meerkerk
Website: www.hervormdmeerkerk.nl
E-mail: scriba@hervormdmeerkerk.nl