Woord & Melodie

‘Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De data voor het nieuwe seizoen 2023-2024 zijn: 

25 oktober
29 november
27 december
31 januari
28 februari
24 april
29 mei

Het is fijn de kerktelefoonluisteraars te bemoedigen, te feliciteren of gewoon te verrassen met een psalm of lied. Verzoeken kunnen worden ingediend bij Joke Bassa (0183-351372) of Sjanie Rietveld (0183-352850). Het technische gedeelte van ‘Woord en Melodie’ is in handen van Jan den Braven. Heb je overige vragen? Stuur dan een e-mail naar woordenmelodie@hervormdmeerkerk.nl 

De uitzending is ook (later) te beluisteren via de website.