Woord & Melodie

‘Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De data voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn: 

28 september
26 oktober
30 november
28 december
25 januari
22 februari
29 maart
26 april
31 mei

Het is fijn de kerktelefoonluisteraars te bemoedigen, te feliciteren of gewoon te verrassen met een psalm of lied. Verzoeken kunnen worden ingediend bij Joke Bassa (0183-351372) of Sjanie Rietveld (0183-352850). Het technische gedeelte van ‘Woord en Melodie’ is in handen van Jan den Braven. Heb je overige vragen? Stuur dan een e-mail naar woordenmelodie@hervormdmeerkerk.nl 

De uitzending is ook (later) te beluisteren via de website.