Woord & Melodie

‘Woord en Melodie’ is een muzikaal programma, dat bedoeld is voor de luisteraars van de kerktelefoon. De uitzendingen zijn van september t/m mei, één keer in de vier weken, meestal de laatste woensdag van de maand. Alle uitzendingen beginnen om 19.30 uur.

Op 30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december, 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, en 26 mei.

Het is fijn de kerktelefoonluisteraars te bemoedigen, te feliciteren of gewoon te verrassen met een psalm of lied. Verzoeken kunnen worden ingediend bij Joke Bassa (0183-351372) of Sjanie Rietveld (0183-352850). Het technische gedeelte van ‘Woord en Melodie’ is in handen van Jan den Braven. Heb je overige vragen? Stuur dan een e-mail naar woordenmelodie@hervormdmeerkerk.nl 

De uitzending is ook (later) te beluisteren via de website.

 

Hervormd Meerkerk

Postadres:
Postbus 59
4231 BA  MEERKERK

Kerkgebouw
Kerkstraat 3
4231 BW  MEERKERK

Kerkelijk centrum ‘Het Anker’

Ankerstraat 1
4231 BZ Meerkerk

Welkom

U/jij bent iedere zondag welkom in de dienst.

Aanvang: 09.30 / 18.30 uur.

We hopen u/jou te ontmoeten