Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente heeft een uitgebreid takenpakket. Zij zorgen voor onze kerkdiensten, het beleid van onze gemeente en onderhouden het contact met andere geloofsgemeenschappen, regionaal en landelijk.

Voor iedere wijk in Meerkerk is er een wijkouderling. Is er iets wat je graag wil delen of waar de kerkenraad je mee kan helpen? Neem dan contact op met je wijkouderling of de scriba via scriba@hervormdmeerkerk.nl.

Hieronder zie je onze predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Indeling van de wijken

Wijkindeling januari 2024

Ds. E. van der Poel

Ds. E. van der Poel

Predikant

dominee@hervormdmeerkerk.nl

Telefoon: 0183 351 255
Pr. Marijkeweg 13a
4231BP Meerkerk
Huib de Jong

Huib de Jong

Scriba

Rick Lakerveld

Rick Lakerveld

Jeugdouderling

Wayne de Leeuw

Wayne de Leeuw

Voorzitter diaconie

GertJan Kortlever

GertJan Kortlever

Diaken

Jarno Rijneveld

Jarno Rijneveld

Diaken

Jonathan Versluis

Jonathan Versluis

Jeugddiaken

Arjan den Burger

Arjan den Burger

Ouderling-kerkrentmeester

Leon de Leeuw

Leon de Leeuw

Ouderling-kerkrentmeester

Eddy Zwijnenburg

Eddy Zwijnenburg

Ouderling-kerkrentmeester

Alfred ten Caat

Alfred ten Caat

Ouderling-kerkrentmeester

Ardjan Haag

Ardjan Haag

Ouderling-kerkrentmeester

Hans Mouthaan

Hans Mouthaan

Jongerenwerker

Paul van der Wiel

Paul van der Wiel

Pastoraal medewerker