Zending

Zendingscommissie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in vrijheid moet kunnen geloven. Daarom zetten wij ons in voor vervolgde christenen wereldwijd. Wil jij je ook inzetten voor een christelijk geloof voor iedereen? Neem dan contact op met ons via zending@hervormdmeerkerk.nl.

Missie Zendingscommissie

Als gemeente van Christus leven wij vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn. De zendingscommissie heeft als doel om de gemeente bewust te houden van deze opdracht. Op verschillende manieren willen we dit vorm geven. In de eerste plaats willen we de initiatieven van gemeenteleden van harte ondersteunen, wellicht vloeien deze acties uit tot een vaste zendingsroeping. Daarnaast willen we de gemeente informeren over de zendingsactiviteiten van de bijvoorbeeld de GZB en Open Doors, en andere organisaties als deze onze aandacht vragen. Niet alleen financieel, maar juist het gebed voor de zending is belangrijk om onze betrokkenheid en zendingsbewustzijn levend te houden.

Beleidsvoornemens Zending

  • Het ondersteunen van persoonlijke initiatieven van gemeenteleden, en het attenderen van de gemeente op vragen en activiteiten vanuit het zendingsveld.
  • Minstens 1 keer per jaar een avond organiseren over de zending voor de gemeente.
  • Gebedspunten delen met de gemeente voor hun persoonlijk gebed, en via de voorbede in de diensten.
  • Het continueren van de ondersteuning van een zendingsveld van de GZB.

Ga naar de website van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Ga naar de website van de Inwendige Zendingsbond (IZB)