Links

Gereformeerde Ichtuskerk Meerkerk 

Christelijk Gereformeerde Kerk Meerkerk 

Protestantse Kerk Nederland

Classis Protestante Kerk

Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB)

GZB programma deelgenoten uitzending van Adré en Marja Lichtendonk
Facebook
Instagram 

 

Stichting MeHoRo

De interkerkelijke Stichting “MeHoRo” te Meerkerk verzorgt jaarlijks 3 tot 4 transporten met goederen naar Hongarije en Roemenië en onderhoudt ook de contacten met een aantal plaatselijke gemeenten aldaar. De goederen bestaan voornamelijk uit ingezamelde kleding, meubels, wasmachines, fietsen etc. De inzameling van de kleding vindt steeds plaats op de eerste zaterdag van de maand in de bedrijfshal van de Gebrs. A. en M. van Leeuwen, Ambachtstraat 4. De precieze data van de inzameling worden via de plaatselijke kerkbladen aangegeven. De kleding wordt door vrijwilligers gesorteerd en ingepakt. In het voorjaar en in het najaar vinden de transporten plaats door vrijwilligers. Naast de gereformeerde en de christelijk gereformeerde afgevaardigden is de hervormde gemeente van Meerkerk in “MeHoRo” in het bestuur vertegenwoordigd door: Cees den Otter (tel. 352573) namens de diaconie, door Piet van Leeuwen en Huib Slingerland (tel. 351054).

SchuldHulpMaatje

Sinds 2015 is er in de gemeente Zederik de organisatie SchuldHulpMaatje waarin de diaconie deelneemt. Het is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Een ieder kan met zijn financiële problemen bij SchuldHulpMaatje terecht. De enige voorwaarde is dat de problemen met de inzet van een SchuldHulpMaatje “oplosbaar” moeten zijn. Namens de diaconie is Jan Willem Versluis de contactpersoon en namens SchuldHulpMaatje is Huib Slingerland de coördinator. Voor meer informatie en tips is er de website www.schuldhulpmaatje.nl of voor informatie en vragen telefoon (06) 22 00 23 13 of via mailadres SHMzederik@gmail.com.