Actie Kerkbalans

Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari vindt de actie Kerkbalans plaats met als thema ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’.

Gisteren, vandaag en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping van hun geloof en ontmoeting met God en mensen zoeken. Het is dan ook belangrijk dat er een plek is waar we als gemeente samen kunnen komen, jong, oud, wat ieders achtergrond ook mag zijn. Je mag je er welkom, veilig en geborgen weten en voelen. Om dit te kunnen en blijven doen is deze actie noodzakelijk.

Vanaf 13 januari zullen we de envelop persoonlijk bij u bezorgen. In de envelop zit een brief over de actie Kerkbalans en een toezeggingsformulier met antwoordstrook waarin staat aangegeven hoe u uw bijdrage kunt voldoen. De envelop met de antwoordstrook wordt weer bij u opgehaald. Wij bidden voor een gezegende actie en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

College van kerkrentmeesters