Vacature student/pastoraal medewerker

De Hervormde Gemeente van Meerkerk zoekt ter invulling van haar pastorale roeping een pastoraal medewerker (max 0,5 FTE) die vanuit liefde en bewogenheid met Gods Woord omziet naar mensen.

De vacature staat open voor iedereen die geschoold is voor het pastorale werk in de kerk, maar specifiek zoeken we studenten die zich voorbereiden om gemeentepredikant te zijn.

Als kerkelijke gemeente ervaren we de roeping om een plaats te bieden voor hen die willen groeien in het werk in Gods Kerk en zo naast hun studie de ruimte krijgen om in een betaalde functie vanuit de praktijk te leren.

Als je nog meer wilt weten over deze mooie “functie”, dan kun je contact opnemen met onze
predikant, ds. E. van der Poel, tel. 0183 – 35 12 55 of dominee@hervormdmeerkerk.nl, maar
ook met de voorzitter van de kerkenraad dhr. E. Versluis, tel 06 -51 29 05 53.

We zien je reactie graag voor 11 november tegemoet.