Actie Kerkbalans

Toelichting actie Kerkbalans 2024

Van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari vindt de actie Kerkbalans plaats met als thema ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’. Gisteren, vandaag en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping van hun geloof en ontmoeting met God en mensen zoeken.

Het is dan ook belangrijk dat er een plek is waar we als gemeente samen kunnen komen, jong, oud, wat ieders achtergrond ook mag zijn. Je mag je er welkom, veilig en geborgen weten en voelen. Om dit te kunnen en blijven doen is deze actie noodzakelijk.

Vanaf 13 januari zullen we de envelop persoonlijk bij u bezorgen. In de envelop zit een brief over de actie kerkbalans en een toezeggingsformulier met antwoordstrook waarin staat aangegeven hoe u uw bijdrage kunt voldoen. De envelop met de antwoordstrook wordt weer bij u opgehaald. Wij bidden voor een gezegende actie en danken u bij voorbaat voor uw medewerking

Brief actie Kerkbalans aan Hervormde Gemeente Meerkerk

Samenvatting van de begroting 2024

Toelichting belastingaftrek

Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans met een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met de Hervormde Gemeente Meerkerk, kunt u dat bedrag volledig aftrekken. Uw jaarlijkse bijdrage wordt dan een periodieke schenking en in dat geval vervallen de aftrekbeperkingen van 1%  van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00 en het maximum van 10% van het drempelinkomen. Indien gewenst kunnen we u hierover nader informeren. Zowel deze bijdrage Actie Kerkbalans, als uw bijdragen in de collecten, digitaal via de MeerKERK app of GIVT of via collectebonnen als u deze gebruikt, tellen mee voor de giftenaftrek op uw belastingbiljet voor zover deze samen met uw andere giften meer dan 1% bedragen van uw drempelinkomen. U kunt daardoor naar verhouding meer bijdragen.

Overige bijdragen 2024

VASTE QUOTUM-/REGISTRATIEBIJDRAGE
Voor elk kerklid (zowel doop- als belijdende leden) moet een vaste bijdrage betaald worden voor het landelijke kerkenwerk. De inning van deze vaste kerkelijke bijdrage van € 12,50 kunt u tegemoet zien in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar.

BIJDRAGEN SOLIDARITEITSKAS
Als gevolg van een besluit van de Generale Synode wordt van de belijdende leden van de gemeente een verplichte jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 10,00 voor de Solidariteitskas. Met de bijdragen aan deze Solidariteitskas worden gemeenten gesteund, die problemen hebben met het zelfstandig voortbestaan. De belijdende leden van onze gemeente ontvangen in de loop van het derde kwartaal hiervoor een brief.