22 januari 2021
 • Blessings

  22 januari 2021  20:00 - 00:00
  Thuis - online

  Blessings

  Op 22 januari hopen wevoor en met elkaar een Blessings te organiseren. Blessings...zegeningen. Latenwe elkaar als gemeente de zegen toe wensen en bidden! Heb jij, heeft u een mooilied voor een ander of jezelf, mail/app het ons. Het is fijn als u erbijvermeldt waarom u speciaal dat lied vraagt.

  Verder zijn we iets aanhet voorbereiden waarbij we zoveel mogelijk gemeenteleden willen betrekken.Mogen we 10 seconden van uw, jouw, jullie tijd en een foto komen maken van u,van jou, van jullie? Dan hopen wij van al deze foto’s samen een zegenwens temaken als gemeente aan elkaar. We zien uit naar veel Blessings-liederen en/ofBlessings-foto’s.  We vragen om deliederen / foto’s  door te geven per mailof app:

  jmkortlever@gmail.com / 0655721125

  Bekijk meer details

27 januari 2021
 • Woord en melodie

  27 januari 2021  19:30 - 20:30

  U kunt weer bellen voor een bemoediging of groet:

  • Sjanie via telefoonnummer 35 28 50
  • Joke via telefoonnummer 35 13 72 of e-mail via jabassa@gmail.com, graag o.v.v. Woord en Melodie

  Met vriendelijke groet,
  Sjanie en Joke

  Bekijk meer details

13 februari 2021
 • Boelmarktloods

  13 februari 2021  09:00 - 11:30
  Energieweg 3, 4231 DJ Meerkerk, Nederland

  Zoals u weet, is deBoelmarktloods een aantal maanden gesloten geweest in verband met deoverheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus. Met inachtneming van de huidige overheidsmaatregelen die gelden voor de toegang totpubliekelijk toegankelijke ruimten, heeft de boelmarktcommissie besloten om ookde boelmarktloods weer open te stellen. De loods zal daarom op dezaterdagen 12 en 19 december vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur geopend zijn!
  Er worden wel voorzieningen getroffen om te voldoen aan de Corona-richtlijnen,daarom zal er in deze maanden geen koffietafel aanwezig zijn; wordt er eenlooproute in de loods voorgesteld; zullen er mandjes ter beschikking zijnvoor uw bezoek ( mandje niet beschikbaar? Dan even wachten tot een vorigebezoeker zijn mandje weer heeft ingeleverd) en zal een ontsmettingsmogelijkheidvoor uw handen en de mandjes bij binnenkomst en buitengaan van de loodsbeschikbaar zijn. Binnen wordt gevraagd om ook gelaatsbescherming te dragen.Ook zal het toilet op deze zaterdagen gesloten zijn. Met inachtneming van dezemaatregelen hopen wij u weer op de oude vertrouwde wijze te zien in deBoelmarktloods!

  Bekijk meer details

16 februari 2021
 • JongerenPlus kring

  16 februari 2021  20:00 - 21:30

  Jongeren in de leeftijd van ca. 19 jaar

  Bekijk meer details

20 februari 2021
 • Boelmarktloods

  20 februari 2021  09:00 - 11:30
  Energieweg 3, 4231 DJ Meerkerk, Nederland

  Zoals u weet, is deBoelmarktloods een aantal maanden gesloten geweest in verband met deoverheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus. Met inachtneming van de huidige overheidsmaatregelen die gelden voor de toegang totpubliekelijk toegankelijke ruimten, heeft de boelmarktcommissie besloten om ookde boelmarktloods weer open te stellen. De loods zal daarom op dezaterdagen 12 en 19 december vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur geopend zijn!
  Er worden wel voorzieningen getroffen om te voldoen aan de Corona-richtlijnen,daarom zal er in deze maanden geen koffietafel aanwezig zijn; wordt er eenlooproute in de loods voorgesteld; zullen er mandjes ter beschikking zijnvoor uw bezoek ( mandje niet beschikbaar? Dan even wachten tot een vorigebezoeker zijn mandje weer heeft ingeleverd) en zal een ontsmettingsmogelijkheidvoor uw handen en de mandjes bij binnenkomst en buitengaan van de loodsbeschikbaar zijn. Binnen wordt gevraagd om ook gelaatsbescherming te dragen.Ook zal het toilet op deze zaterdagen gesloten zijn. Met inachtneming van dezemaatregelen hopen wij u weer op de oude vertrouwde wijze te zien in deBoelmarktloods!

  Bekijk meer details